Dataset

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, 2005-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de binnenlandse omzet van de bouwnijverheid. Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005 tot en met december 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over de laatste vijf maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2013: Deze tabel is gestopt per 29 maart 2013 en voortgezet als "Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste vijf maanden voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=72004ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/72004ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2005=100 Bedrijfsomvang; alle bedrijven: 10 of meer werkzame personen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/72004ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2005=100 Bedrijfsomvang; alle bedrijven: 10 of meer werkzame personen