Dataset

Historie bouwnijverheid vanaf 1899 - 1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Voor enkele bouwstatistieken op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt de ontwikkeling van het bouwproces op de voet gevolgd, waarbij de volgende meetpunten onderscheiden worden:

  • de opdrachten die aan architecten wordt verleend;
  • het verlenen van de bouwvergunning;
  • het begin van de uitvoering;
  • de voortgang van het bouwproces;
  • het gereedkomen van het bouwproces De bouwstatistieken worden aangevuld met gegevens over productieve uren en prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen.

Gegevens beschikbaar van 1899 tot en met 1999

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37286

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37286

Opdrachten, verlenen van bouwvergunningen, begin van uitvoering, voortgang van het bouwproces, gereedkomen van bouwproces, productieve

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37286

Opdrachten, verlenen van bouwvergunningen, begin van uitvoering, voortgang van het bouwproces, gereedkomen van bouwproces, productieve