Dataset

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft per kwartaal inzicht in de ontwikkeling van het aantal productieve uren per fulltime werknemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U): SBI 412. Het aantal productieve uren wordt hierbij berekend door het aantal theoretisch beschikbare uren te verminderen met het aantal niet-productieve uren als gevolg van vakantie, feestdagen, ziekteverzuim, staking, vorst- en neerslagverlet e.d. Alle cijfers worden afgerond op 5.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1990.

Status van de cijfers: De cijfers over de vier meest recente kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 7 mei 2021: De cijfers over het eerste kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van de laatste vier kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60006

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60006

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60006

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).