Dataset

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft per kwartaal inzicht in de ontwikkeling van het aantal productieve uren per fulltime werknemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U): SBI 412. Het aantal productieve uren wordt hierbij berekend door het aantal theoretisch beschikbare uren te verminderen met het aantal niet-productieve uren als gevolg van vakantie, feestdagen, ziekteverzuim, staking, vorst- en neerslagverlet e.d. Alle cijfers worden afgerond op 5.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1990.

Status van de cijfers: De cijfers over de vier meest recente kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024: De cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande vier kwartalen kunnen zijn gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen vijf weken na afloop van het verslagkwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60006

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60006

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60006

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).