Dataset

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van elektriciteit en aardgas per m2 gebruiksoppervlakte voor verschillende typen utiliteitsbouw (kantoren, winkels, scholen etc.) in de dienstensector. Het gaat hierbij om het verbruik van aardgas en elektriciteit dat is geleverd via het openbaar net. Het aardgasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuureffecten.

Energiekentallen worden onder andere gebruikt voor beleidsevaluaties en benchmarking.

Gegevens gebaseerd op het jaar 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 januari 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 11 maart 2016 Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Energiekentallen veranderen niet snel. Temperatuurinvloeden op gaskentallen kunnen niet volledig worden gecorrigeerd, om temperatuurinvloeden op gaskentallen zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen de energiekentallen te baseren op het jaar 2012. Het jaar 2012 was een gemiddeld jaar qua buitentemperatuur.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83374NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83374NED

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83374NED

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector