Dataset

Landbouw; grondgebruik naar oppervlakteklasse, regio, 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aantal bedrijven en oppervlakte grondgebruik per oppervlakteklasse, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal. 2000 - 2009 Gewijzigd op 02 juli 2010. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71921ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71921ned

Aantal bedrijven en oppervlakte grondgebruik per oppervlakteklasse, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71921ned

Aantal bedrijven en oppervlakte grondgebruik per oppervlakteklasse, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.