Dataset

Fruitteelt in de open grond; oppervlakteklasse appels en peren, 1997, 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie beschrijft de oppervlakten en de aantallen bedrijven van de appels per ras, de peren per ras, kleinfruit per soort en steenvruchten per soort. Tevens is er voor de bedrijven met appels en peren informatie beschikbaar over de beregeningsinstallaties, fertigatie-installaties en de aanwezige koelruimte, waaronder de ULO-koeling. De gegevens zijn uitgesplitst door de bedrijven in te delen naar oppervlakteklasse appels en peren. Er is een aparte klasse voor fruitbedrijven zonder appels en/of peren. Dit zijn bedrijven met alleen kleinfruit en/of steenvruchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70159ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70159ned

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven, naar oppervlakteklasse appels en peren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70159ned

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven, naar oppervlakteklasse appels en peren.