Dataset

Financiële en algemene gegevens bouwnijverheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid. 1997 - 1999 Gewijzigd op 20 november 2001. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7104

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7104

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7104

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.