Dataset

Regionale prognose 2020-2050; jongeren, regio-indeling 2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van jongeren naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2018 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 5 augustus 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20259NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20259NED

Prognose, jongeren, jeugd, leeftijd, regio, gemeenten, corop, geslacht Bevolking, verwachting, toekomstige ontwikkeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20259NED

Prognose, jongeren, jeugd, leeftijd, regio, gemeenten, corop, geslacht Bevolking, verwachting, toekomstige ontwikkeling