Dataset

Regionale prognose 2014-2040; jongeren, regio-indeling 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat prognosecijfers over de jongeren van 0 tot 25 jaar naar leeftijd en regio op 1 januari. De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar voor 2014-2040.

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 30 april 2018 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20153NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20153NED

Prognose, jongeren, bevolking leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20153NED

Prognose, jongeren, bevolking leeftijd, regio