Dataset

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, regio-indeling 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2016 tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2015. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2015 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 10 september 2019: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 12 september 2016: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In de zomer van 2022 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar leeftijd en regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83489NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83489NED

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83489NED

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015