Dataset

Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. De omvang van de bevolking kan worden uitgesplitst naar leeftijd en naar geslacht. De ontwikkeling van de bevolking bestaat uit: levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en vertrek naar andere gemeenten.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2013: In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2040.

Wijzigingen per 24 augustus 2016: Er is een onderliggende code aangepast zodat de kaartmodule beter werkt. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 12 september 2016: Stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Regionale Prognose 2016-2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82220NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82220NED

Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82220NED

Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie