Dataset

Regionale kerncijfers Nederland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 10-06-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 10 juni 2022:

Bevolking Naar geslacht, leeftijd, en burgerlijke staat: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Bevolkingsdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Gemiddeld aantal inwoners: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs Leerlingen naar schoolgemeente: de definitieve cijfers over schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer Lengte van wegen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd. Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Hierbij zijn in 2021 eerder niet geclassificeerde wegen gewijzigd naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom is er in 2021 een afname in de lengte van de autowegen.

Bodemgebruik Oppervlakte: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Vanaf 2022 zijn deze cijfers gebaseerd op het nieuwe Bestand Bodemgebruik 2017. Omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? September 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70072ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70072ned

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70072ned

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.