Dataset

Regionale kerncijfers Nederland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 10 juni 2021:

Bevolking Bevolking naar stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd. Totale bevolking per 1 januari 2021: dit zijn nog voorlopige cijfers. De definitieve cijfers over 2021 (totaal en naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat) worden bij de volgende update aan deze tabel toegevoegd.

Bouwen en wonen Woningvoorraad en woningdichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd. Nieuwbouwwoningen en saldo vermeerdering woningen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen Inkomen: de definitieve cijfers van 2018 en de voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd. Vermogen: Gereviseerde cijfers over 2011 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd. De cijfers over 2011 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Bedrijfsvestigingen De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Bodemgebruik Oppervlakte en omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Augustus 2021.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70072ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70072ned

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70072ned

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.