Dataset

Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. De omvang van de bevolking kan worden uitgesplitst naar leeftijd en naar geslacht. De ontwikkeling van de bevolking bestaat uit: levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en vertrek naar andere gemeenten.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2013: In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2040.

Wijzigingen per 24 augustus 2016: Er is een onderliggende code aangepast zodat de kaartmodule beter werkt. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 12 september 2016: Stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Regionale Prognose 2016-2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82220NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82220NED

Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82220NED

Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie