Dataset

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie, en preventie van criminaliteit. Personen worden onderscheiden naar regionale kenmerken: landsdeel, provincie, 70-duizend-plus-gemeenten (waaronder ook de G4 en G40), basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van de eerdere edities van de Veiligheidsmonitor. Voor meer informatie zie de onder paragraaf 4 opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2024: De tabel is geactualiseerd met cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85146NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85146NED

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85146NED

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden