Dataset

Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over: De toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. De volgende gegevens zijn beschikbaar:

  • Bevolking naar leeftijd en regio;
  • Bevolking naar herkomstgroepering en generatie per regio;
  • Levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie, vestiging uit andere gemeente en vertrek naar andere gemeente per regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 oktober 2009 De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80226ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80226ned

Totale bevolking, sterfte, geboorte en migratie Regio's en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80226ned

Totale bevolking, sterfte, geboorte en migratie Regio's en perioden