Dataset

Bevolking; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:

 • Bevolking naar geslacht;
 • Bevolking naar burgerlijke staat;
 • Bevolking naar leeftijd;
 • Bevolking naar herkomst;
 • Particuliere huishoudens;
 • Personen in institutionele huishoudens;
 • Bevolkingsgroei;
 • Bevolkingsdichtheid.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950 Cijfers over de bevolking naar herkomst zijn vooralsnog alleen beschikbaar vanaf 2022. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 9 augustus 2023: Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2022 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen 23 maart 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de stopgezette tabel Bevolking; kerncijfers, 1950-2022. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

 • De onderwerpenmap ‘Bevolking naar migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Bevolking naar herkomst’;
 • De onderliggende onderwerpenmappen met betrekking tot ‘1e en 2e generatie migratieachtergrond’ zijn vervangen door ‘Geboren in Nederland’ en ‘Geboren buiten Nederland’;
 • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? In de tweede helft van 2024 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2023 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85496NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85496NED

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85496NED

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei