Dataset

Werknemers; kerncijfers, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over scholing, onderwijsniveau, kennis en vaardigheden en arbeidsomstandigheden van werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche en regio. De (sub)branches zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Voor de AZW werknemersenquête is een weging uitgevoerd. De achtergrondvariabelen die in de weging zijn gebruikt zijn vooral bedoeld om te corrigeren voor selectiviteit van de respons. Om op het niveau van kleine deelpopulaties te kunnen publiceren, zoals in deze tabellen het geval is, is een weging niet toereikend. Voor de meeste combinaties zijn er namelijk te weinig en soms zelfs helemaal geen respondenten. Vandaar dat een modelgebaseerde methode is ontwikkeld waarmee de gewenste domeinschattingen worden gemaakt. Multilevel modellen worden vaak gebruikt voor het modelleren van data op meerdere niveaus zoals in dit geval branche en regio, en worden binnen de officiële statistiek gebruikt voor het maken van gedetailleerde schattingen, ook aangeduid met kleine-domeinschattingen (KDS). Het gebruik van deze methode heeft wel als consequentie dat er kleine verschillen zijn met de gepubliceerde tabellen op basis van de reguliere gewichten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 november 2023: De cijfers over het tweede kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Er zijn enkele nieuwe onderwerpen aan de tabel toegevoegd, die niet eerder in de tabel werden opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van de meting in het 2e kwartaal van 2024 komen beschikbaar in het 4e kwartaal van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24095NED

Scholing, Onderwijsniveau, Kennis en vaardigheden, Arbeidsomstandigheden AZW Branches, Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24095NED

Scholing, Onderwijsniveau, Kennis en vaardigheden, Arbeidsomstandigheden AZW Branches, Regio