Dataset

Regionale prognose kerncijfers; 2005-2025

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per regio naar leeftijd, geboorte, sterfte en migratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005-2025 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 10 juli 2007 In de tabel werden ten onrechte cijfers voor geboorten, migratie, sterfte en verhuizingen in het jaar 2025 weergegeven. Aangezien de prognose tot 1 januari 2025 loopt, vallen deze gebeurtenissen buiten de prognoseperiode. De waarden zijn daarom op onbekend gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In januari 2008 komt de nieuwe regionaleprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71189ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71189ned

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking, 1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71189ned

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking, 1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks