Dataset

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2004-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering. Gegevens beschikbaar: vanaf 2004 Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71265ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71265ned

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71265ned

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.