Dataset

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2002-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering. Prognose 2002 - 2050 Gewijzigd op 13 december 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70877ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70877ned

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70877ned

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.