Dataset

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2008-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat landelijke cijfers over de prognose van de allochtone bevolking, de levendgeborenen uit eerste generatie moeders en de buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 18 december 2008. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2010 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71877NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71877NED

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71877NED

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.