Dataset

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2000-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie. Prognose 2000 - 2050 Gewijzigd op 18 maart 2003. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70200ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70200ned

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70200ned

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie.