Dataset

Regionale prognose kerncijfers; 2007-2025

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per regio naar leeftijd, geboorte, sterfte en migratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008-2025 Frequentie: stopgezet Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 10 september 2008. Voor 2025 zijn de bevolkingsaantallen aangevuld.

29 juli 2008. De COROP cijfers voor de immigranten zijn aangevuld.

8 juli 2008 De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2009 komt de nieuwe regionaleprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71547ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71547ned

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking,1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71547ned

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking,1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks