Dataset

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, regio-indeling 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2016 tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2015. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2015 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 10 september 2019: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 12 september 2016: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In de zomer van 2022 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar leeftijd en regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83489NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83489NED

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83489NED

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015