Dataset

Regionale prognose 2017-2040; jongeren, regio-indeling 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van jongeren naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2017 tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2015. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2015 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar van (prognoseperiode) 2017 tot en met (prognoseperiode) 2040.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 4 juni 2021 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Regionale prognose 2020-2050; jongeren, regio-indeling 2018. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20221NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20221NED

Prognose, jongeren, bevolking leeftijd, regio,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20221NED

Prognose, jongeren, bevolking leeftijd, regio,