Dataset

Regionale prognose jongeren; 2012-2040

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over landelijke regionale prognoses voor de jeugd van 0 tot 25 jaar. De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 2011.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar voor: 2012-2040.

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20069ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20069ned

Prognose jongeren naar regio (2012-2040) leeftijd en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20069ned

Prognose jongeren naar regio (2012-2040) leeftijd en regio