Dataset

Regionale prognose bevolkingsopbouw;2009-2040

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over: De samenstelling bevolking per regio naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2009. De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80283ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80283ned

Totale bevolking, herkomstgroepering en generatie Leeftijd, geslacht en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80283ned

Totale bevolking, herkomstgroepering en generatie Leeftijd, geslacht en regio