Dataset

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2007-2025

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per regio naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008-2025 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 8 juli 2008. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2009 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71548ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71548ned

Gemeentelijke bevolking naar leeftijd, geslacht en herkomst, 1 januari

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71548ned

Gemeentelijke bevolking naar leeftijd, geslacht en herkomst, 1 januari