Dataset

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige ontwikkeling (levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit- en vertrek naar andere gemeenten) en omvang aan het einde van de periode van de bevolking van Nederland per regio. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over de woningbouwveronderstellingen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2016 tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2015-2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 10 september 2019: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 28 september 2016 De cijfers met betrekking tot de onderwerpen levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief correcties, vestigers uit een andere gemeente en vertrekkers naar een andere gemeente over de perioden vanaf 2020 zijn voor alle gemeenten gecorrigeerd. Bij de correctie op 20 september zijn per ongeluk de cijfers voor de gemeenten verschoven. Dit is nu weer op de juiste plaats gezet. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wijzigingen per 20 september 2016 De cijfers van het aantal overledenen voor de COROP-gebieden Delfzijl en omgeving, Overig Groningen en Oost-Groningen waren in de verkeerde volgorde opgenomen in de tabel. Dit gold voor alle perioden. De cijfers zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per 12 september 2016: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In de zomer van 2022 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolkingsontwikkeling naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83492NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83492NED

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83492NED

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015