Dataset

Regionale prognose 2023-2050; jongeren, regio-indeling 2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van jongeren naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari. De tabel geeft de regionale prognose voor jongeren van 0 tot 25 jaar. In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2021 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 26 maart 2024: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 januari 2024: Er is geconstateerd dat detailcijfers van de eerder in deze tabel gepubliceerde prognoses onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom is deze informatie nu van StatLine verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20325NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20325NED

Prognose, jongeren, jeugd, leeftijd, regio, gemeenten, corop, geslacht Bevolking, verwachting, toekomstige ontwikkeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20325NED

Prognose, jongeren, jeugd, leeftijd, regio, gemeenten, corop, geslacht Bevolking, verwachting, toekomstige ontwikkeling