Dataset

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal levend geboren kinderen, overledenen, de immigratie, de emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, en de vestiging uit- en het vertrek naar andere gemeenten in Nederland. Daarnaast is de omvang van de bevolking aan het einde van de periode opgenomen en zijn cijfers beschikbaar over de woningbouwveronderstellingen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020-2024

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023: Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84528NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84528NED

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84528NED

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018