Dataset

Startende zelfstandigen; loopbaan 2008-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de loopbaan van startende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar starten als zelfstandige. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (in het startjaar), de arbeidsmarktpositie na respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5 jaar (peiljaar), de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men start en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2008-2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juli 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 september 2019: De cijfers die betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie in 2016 zijn toegevoegd aan deze tabel. Dat betekent dat voor de starters van 2011 nu de arbeidsmarktpositie na 5 jaar bekend is, voor de starters van 2012 de arbeidsmarktpositie na 4 jaar, voor de starters van 2013 de arbeidsmarktpositie na 3 jaar etc. In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de arbeidsmarktpositie in het peiljaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen en hun loopbaan in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83773NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83773NED

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83773NED

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI