Dataset

Startende zelfstandigen; loopbaan

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de loopbaan van startende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar starten als zelfstandige. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (in het startjaar), de sociaaleconomische positie na respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5 jaar (peiljaar), de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men start en de persoonskenmerken leeftijd en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 januari 2024: In de vorige versie van deze tabel waren per abuis de gegevens over verslagjaar 2014 niet alleen voor 2014, maar ook bij verslagjaar 2012 opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 december 2023: De cijfers die betrekking hebben op de sociaaleconomische positie in 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel. Dat betekent dat voor de starters van 2020 nu de sociaal economische positie na 1 jaar bekend is, voor de starters van 2019 de sociaaleconomische positie na 2 jaar, voor de starters van 2018 de sociaaleconomische positie na 3 jaar etc.

Wijzigingen per 25 augustus 2023: De cijfers over de sociaaleconomische positie in een peiljaar zijn voor de verslagjaren 2012 en 2014 gecorrigeerd. Door een fout in het uitvoeren van de programmatuur waren in de vorige versie van deze tabel de cijfers over starters die in het betreffende peiljaar geen zelfstandige meer waren niet altijd in de juiste nieuwe positie ingedeeld. Dit is nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 23 december 2022: De cijfers die betrekking hebben op de sociaaleconomische positie in 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel. Dat betekent dat voor de starters van 2019 nu de sociaal economische positie na 1 jaar bekend is, voor de starters van 2018 de sociaaleconomische positie na 2 jaar, voor de starters van 2017 de sociaaleconomische positie na 3 jaar etc.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over de sociaaleconomische positie in 2022 worden in december 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85154NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85154NED

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85154NED

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI