Dataset

Startende ondernemers; persoonskenmerken, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondernemers dat een bedrijf is gestart. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau). Ook is er een uitsplitsing gemaakt naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De ondernemers zijn bepaald aan de hand van het Algemeen Bedrijven Register (ABR), de persoonskenmerken zijn gebaseerd op het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2019 zijn definitief, 2020 is nader voorlopig, 2021 is voorlopig.

Wijzigingen per 16 september: De gegevens over 2020 en 2021 zijn toegevoegd, gegevens over 2019 zijn aangepast op basis van nagekomen informatie. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificaties SBI (Totaal) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in het najaar van 2023 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48059NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48059NED

Startende ondernemers persoonskenmerken en bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48059NED

Startende ondernemers persoonskenmerken en bedrijfstakken (SBI 2008)