Dataset

Startende ondernemers; persoonskenmerken, bedrijfstak 2010-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondernemers dat een bedrijf is gestart. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau). Ook is er een uitsplitsing gemaakt naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De ondernemers zijn bepaald aan de hand van het Algemeen Bedrijven Register (ABR), de persoonskenmerken zijn gebaseerd op het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2021

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2019 zijn definitief, 2020 is nader voorlopig, 2021 is voorlopig.

Wijzigingen per 29 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48059NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48059NED

Startende ondernemers persoonskenmerken en bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48059NED

Startende ondernemers persoonskenmerken en bedrijfstakken (SBI 2008)