Dataset

Landschapsbeelden T0 t/m T3 (inclusief paleohoogte)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 02-05-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze set kaarten toont voor vier archeologische perioden (begin Holoceen (12.000 voor Chr) tot 900 na Chr.) de verschillende landschappen voor geheel Nederland. Daarnaast geven de kaarten per periode landsdekkend de mate van conservering van de begraven landschappen weer en de paleohoogte: een reconstructie van de hoogte (of diepte) van de landschappen. Dit levert per periode een verwachte diepteligging van de archeologische resten op. De landsdekkende kaarten zijn een combinatie van de set 'Begraven Landschappen' voor Holoceen NL en de Archeologische Landschappenkaart voor Pleistoceen NL.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/begraven-landschappen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/8a77cb64-3b85-46d9-9215-aef0a049f5d6/attachments/Landschapszones_T2.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

t2landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t2landschapsbeeld

t3landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t3landschapsbeeld

t0123hoofdlandschappen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0123hoofdlandschappen

t1landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t1landschapsbeeld

t0landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0landschapsbeeld

t3paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t3paleohoogte

t2paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t2paleohoogte

t1paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t1paleohoogte

t0paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0paleohoogte

landschappenT0123:t0123hoofdlandschappen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t0123hoofdlandschappen

landschappenT0123:t3landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t3landschapsbeeld

landschappenT0123:t2landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t2landschapsbeeld

landschappenT0123:t1landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t1landschapsbeeld

landschappenT0123:t0landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t0landschapsbeeld