Dataset

Landschapsbeelden T0 t/m T3 (inclusief paleohoogte)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze set kaarten toont voor vier archeologische perioden (begin Holoceen (12.000 voor Chr) tot 900 na Chr.) de verschillende landschappen voor geheel Nederland. Daarnaast geven de kaarten per periode landsdekkend de mate van conservering van de begraven landschappen weer en de paleohoogte: een reconstructie van de hoogte (of diepte) van de landschappen. Dit levert per periode een verwachte diepteligging van de archeologische resten op. De landsdekkende kaarten zijn een combinatie van de set 'Begraven Landschappen' voor Holoceen NL en de Archeologische Landschappenkaart voor Pleistoceen NL.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/begraven-landschappen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/8a77cb64-3b85-46d9-9215-aef0a049f5d6/attachments/Landschapszones_T2.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

t2landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t2landschapsbeeld

t3landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t3landschapsbeeld

t0123hoofdlandschappen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0123hoofdlandschappen

t1landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t1landschapsbeeld

t0landschapsbeeld

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0landschapsbeeld

t3paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t3paleohoogte

t2paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t2paleohoogte

t1paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t1paleohoogte

t0paleohoogte

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wms?request=GetCapabilities

t0paleohoogte

landschappenT0123:t0123hoofdlandschappen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t0123hoofdlandschappen

landschappenT0123:t3landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t3landschapsbeeld

landschappenT0123:t2landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t2landschapsbeeld

landschappenT0123:t1landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t1landschapsbeeld

landschappenT0123:t0landschapsbeeld

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenT0123/wfs?request=GetCapabilities

t0landschapsbeeld