Dataset

Gewijzigd Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 voor beheerjaar 2025 - Zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/27/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2025 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer opengesteld is. Dit onderdeel van het Gewijzigd Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 voor het beheerjaar 2025 is vastgesteld op 17 april 2024 en vanaf 1 mei 2024 gaat de zienswijze periode in.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/PN25_ZoekGebiedAgrarisch.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PN25_ZoekGebiedAgrarisch

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

PN25_ZoekGebiedAgrarisch

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

Gewijzigd ontwerp natuurbeheerplan 2024 voor beheerjaar 2025

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint