Dataset

Sterfte indicatoren naar doodsoorzaak; regio, vierjaarsperioden 1996-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 04-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat indicatoren over sterfte, gebaseerd op de aantallen overledenen naar doodsoorzaak voor de periode 1996-2022, per vierjaarsperiode. De indicatoren zijn de sterfte per 10.000 (niet gestandaardiseerd, direct gestandaardiseerd en indirect gestandaardiseerd), de CMF en SMR indexcijfers van respectievelijk de direct en indirect gestandaardiseerde sterfte, en de verloren levensjaren (YPLL, Years of Potential Life lost) per 10.000. Op gemeenteniveau zijn de cijfers alleen beschikbaar voor totaal mannen en vrouwen en enkele hoofdgroepen doodsoorzaken (Totaal, 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen, 7 Ziekten van hart en vaatstelsel, 8 Ziekten van de ademhalingsorganen, 17 Uitwendige doodsoorzaken en alle overige doodsoorzaken samen in één groep). Op GGD- en nationaal niveau zijn de cijfers beschikbaar voor elk geslacht en met een meer gedetailleerde indeling van doodsoorzaken. Voor alle jaren is de regionale indeling van 2022 gebruikt. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 04-04-2024: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elke twee jaar worden nieuwe cijfers uitgebracht. Deze worden in aparte tabellen gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50134NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50134NED

Comparative mortality figure, CMF, Years of Potential Life Lost, YPLL geslacht, doodsoorzaak, marges, regio, vierjaarsgemiddelde

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50134NED

Comparative mortality figure, CMF, Years of Potential Life Lost, YPLL geslacht, doodsoorzaak, marges, regio, vierjaarsgemiddelde