Dataset

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 25-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 25 januari 2023: De voorlopige cijfers voor kwartaal 3 van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers voor 2021 zijn definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 april 2022: Tot begin 2021 werd hartstilstand zonder rapportage van de oorzaak onder ICD-10 code I46.9 gecodeerd. Vanaf begin 2021 werd conform internationale codeerrichtlijnen hartstilstand zonder rapportage van de oorzaak gecodeerd als onbekend (ICD-10 code R99). Deze laatste wijziging is per 1 februari 2022 teruggedraaid i.v.m. het borgen van de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen opeenvolgende jaren. De implementatie van de richtlijn is in verband hiermee voorlopig uitgesteld en hartstilstand wordt daarom nog onder de groep hart- en vaatziekten geplaatst net als in voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2023 verschijnen er voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82899NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82899NED

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82899NED

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden