Dataset

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar onderliggende doodsoorzaak per regio. De doodsoorzaken zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken (niet-natuurlijke doodsoorzaken). De cijfers worden getoond naar de gemeente van inschrijving. De regio's worden samengesteld uit gemeenten. Naast gemeenten zijn van de volgende regio's gegevens beschikbaar: provincie, landsdeel en geheel Nederland.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 december juni 2023: De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2023 in het derde kwartaal van 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80142ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80142ned

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80142ned

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland