Dataset

Voortijdig schoolverlaters; huishoudgrootte, 2004/'05-2008/'09

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-10-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar herkomstgroepering, onderwijssoort, huishoudgrootte en leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gegevens beschikbaar: Vanaf schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers: De cijfers voor alle schooljaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71296ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71296ned

Voortijdig schoolverlaters; huishoudgrootte, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71296ned

Voortijdig schoolverlaters; huishoudgrootte, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd