Dataset

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 01/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 januari 2024: Cijfers over het derde kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Cijfers over het eerste en tweede kwartaal van 2023 zijn aangepast. De cijfers over 2022 zijn definitief gemaakt

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen er voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82899NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82899NED

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82899NED

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden