Dataset

Overledenen naar doodsoorzaak; geslacht, leeftijd, regio, 1996-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 04/02/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal overledenen naar leeftijd en geslacht voor gemeenten, GGD'en en Nederland totaal over de periode 1996-2021 (absoluut en per 10.000 inwoners). Op GGD- en nationaal niveau is naast het totaal aantal overledenen ook onderscheid gemaakt naar enkele hoofdgroepen doodsoorzaken. Voor alle jaren is de regionale indeling van 2022 gebruikt. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14-11-2023: De cijfers in het onderwerp overledenen per 10.000 inwoners zijn aangepast, ze stonden met een verkeerde factor in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar worden nieuwe cijfers uitgebracht. Deze worden in aparte tabellen gepubliceerd.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50128NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50128NED

x x

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50128NED

x x