Dataset

Overledenen; doodsoorzaak (diagnose-indeling VTV) 1950-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in combinatie met de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) ziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor de website Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM en bevat gegevens over het aantal overledenen (absoluut en per 100.000) naar geslacht, leeftijd en doodsoorzaak. De cijfers geven een beeld van de sterfte aan ziekten uit de selectie van VTV ziekten (versie 2015) aangevuld met de sterfte per ICD-hoofdgroep. In alle gevallen kunnen de doodsoorzaken direct gerelateerd worden aan de ICD10 classificatie (op het niveau van drie-teken ICD10 categorieën). Voor een betere vergelijkbaarheid in de tijd is naast het bruto aantal overledenen ook het aantal overledenen gestandaardiseerd naar de bevolkingssamenstelling van 2010 opgenomen. Deze tabel is stopgezet. Zie de CBS StatLine doodsoorzaken tabellen voor soortgelijke cijfers (links staan in paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950 (CBS Doodsoorzakenstatistiek) en 1996 (VTV ziekten)

Status van de cijfers: Tot en met 2016 definitief, 2017 voorlopig.

Wijzigingen per 03-06-2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50039NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50039NED

Aantal overledenen, overledenen per 100.000 Geslacht, leeftijd, doodsoorzaak

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50039NED

Aantal overledenen, overledenen per 100.000 Geslacht, leeftijd, doodsoorzaak