Dataset

Doodsoorzaken; maand en jaar van overlijden, 1995-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per maand en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken. De cijfers zijn gebaseerd op minimaal 95% van de totale populatie.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2012

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 12 december 2014: Geen, deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71594ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71594ned

Overleden inwoners van Nederland naar primaire doodsoorzaak per maand en jaar van overlijden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71594ned

Overleden inwoners van Nederland naar primaire doodsoorzaak per maand en jaar van overlijden