Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Hollands Plassengebied - vlakken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Bestemmingspagina: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimte/c_e_thema_roew-ruimtelijke_kwaliteit.htm

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGEBPROFIEL_HP_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEBPROFIEL_HP_VLAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Hollands Plassengebied - vlakken

GEBPROFIEL_HP_VLAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Hollands Plassengebied - vlakken

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Hollands Plassengebied praktijkvoorbeelden, Themakaart 10 - Water als structuurdrager - vlakken, Themakaart 11 - Kwaliteit in stads- en dorpsgebied - vlakken, Themakaart 12 - Kwaliteit van stads- en dorpsrand - vlakken, Themakaart 14 - Werkgebieden met karakter - vlakken, Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - vlakken, Themakaart 16 - Identiteitsdragers - vlakken, Themakaart 17 - Rust en stilte - vlakken, Themakaart 4 - Herkenbaar waterrijk veenweide - vlakken, Themakaart 5 - Droogmakerij als herkenbare eenheid - vlakken, Themakaart 7 - Onderscheidend rivierengebied - vlakken, Themakaart 8 - Weg door stad en land - vlakken, Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - vlakken

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer

accessPoint