type-icon

Dataset

Zoeken

134 datasets

 • De vlakken geven de oriĆ«ntatie van de verkaveling aan

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Fryslan
 • Dit bestand bevat het Nationaal landschap Middag-Humsterland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor reg...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat vesting(terrein)en zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structu...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat kanalen en wijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij specifieke regels opgenomen ter bescherming van de wi...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Water
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Het doel van het selectieproces was om gemeentegrens overschrijdende archeologische landschappen te selecteren die representatief zijn voor Noord-Brabant en - in potentie - voor de Brabantse geschiede...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat watergangen (maren en sloten) van de provincie. In het weidse wierdenlandschap kronkelen de maren om de dorpen om ze via het water te ontsluiten. De maren vormen de basis voor de ken...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand gaat over de landschapsstructuur. Deze structuur wordt gevormd door kenmerkende gebieden met grote waarde voor het landschap. De landschapsstructuur is opgebouwd uit twee onderdelen: de Pr...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Overijssel
 • Dit bestand bevat karakteristieke wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landsch...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • De vroegste objecten(puntenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel

Filter je resultaten