Dataset

RIVM Regiobeeld; regio (indeling 2022), 2015-2040

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 27-10-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op verschillende databronnen die zijn bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor de website Regiobeeld.nl van het RIVM en bevat gegevens over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale omgeving en fysieke omgeving. Deze gegevens zijn beschikbaar op gemeenteniveau en op verschillende regionale niveaus en bevat waar mogelijk demografische projecties tot en met het jaar 2040.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 27-10-2023:
De indicatoren onder de groepen Bevolking, Huishoudens en Leeftijdsopbouw zijn niet meer opgenomen in deze tabel. Reden is dat deze cijfers niet voor elk jaar openbaar mogen zijn. In een komende update worden de indicatoren gevuld met alleen die jaren die openbaar mogen zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal. Door de periodieke updates van de tabel kunnen er discrepanties zijn met de Regiobeeld.nl website.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50118NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio