Dataset

RIVM Regiobeeld; regio (indeling 2022), 2015-2040

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op verschillende databronnen die zijn bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor de website Regiobeeld.nl van het RIVM en bevat gegevens over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale omgeving en fysieke omgeving. Deze gegevens zijn beschikbaar op gemeenteniveau en op verschillende regionale niveaus en bevat waar mogelijk demografische projecties tot en met het jaar 2040.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 01-03-2023:
Uitbreiding met veel nieuwe indicatoren, onder andere over de onderwerpen DBC, geestelijke gezondheidszorg en huisartsenzorg, arbeidsmarkt zorg en welzijn en ernstige geluidhinder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal. Door de periodieke updates van de tabel kunnen er discrepanties zijn met de Regiobeeld.nl website.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50118NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio