Dataset

RIVM Regiobeeld; regio (indeling 2022), 2015-2040

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op verschillende databronnen die zijn bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor de website Regiobeeld.nl van het RIVM en bevat gegevens over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale omgeving en fysieke omgeving. Deze gegevens zijn beschikbaar op gemeenteniveau en op verschillende regionale niveaus en bevat waar mogelijk demografische projecties tot en met het jaar 2040.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 27-10-2023:
De indicatoren onder de groepen Bevolking, Huishoudens en Leeftijdsopbouw zijn niet meer opgenomen in deze tabel. Reden is dat deze cijfers niet voor elk jaar openbaar mogen zijn. In een komende update worden de indicatoren gevuld met alleen die jaren die openbaar mogen zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal. Door de periodieke updates van de tabel kunnen er discrepanties zijn met de Regiobeeld.nl website.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50118NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50118NED

Zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolking, omgeving Gemeente, Regio