Dataset

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018; regiobeeld 2015-2030

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV2018) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in combinatie met de Primos bevolkingsprognose 2019 van ABF Research. Deze tabel is gemaakt voor de website Regiobeeld.nl van het RIVM en bevat demografische projecties voor de periode 2015-2030 over volksgezondheid en zorggebruik op gemeentelijk en regionaal niveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 31-07-2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, dit is een op zichzelf staande tabel

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50078NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50078NED

Zorggebruik, leefstijl, morbiditeit, ervaren gezondheid, prevalentie Gemeenten 2018, GGD-regio's, COROP, zorgkantoorregio's, provincies

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50078NED

Zorggebruik, leefstijl, morbiditeit, ervaren gezondheid, prevalentie Gemeenten 2018, GGD-regio's, COROP, zorgkantoorregio's, provincies